Andries Boerendans heeft als politieagent al veel ongelukken in het verkeer moeten afhandelen. Vaak was er alcohol in het spel. Boetes zijn dan niet zo interessant. Maar de schade aan de mensen, dat is het echte verhaal.

Zijn hele verhaal stond in Het Verhaal