In de afgelopen maanden zijn er meer verkeersongelukken gebeurd in de dorpen rond Ede. Vaak was er alcohol in het spel. Hoe kijken keetbezoekers, wijkagenten, de wethouder en anderen daar tegenaan? Dit verhaal stond in Het Verhaal.

 

Aantal verkeersongelukken moet naar beneden.

Het aantal verkeersongelukken is in de afgelopen maanden gestegen in de regio Ede en Barneveld. Met de donkere dagen op komst zijn er zorgen bij ouders en ook bij het gemeentebestuur. Over de vraag wat de oorzaak is van die stijging leven verschillende ideeën. Inmiddels merken jongeren in het buitengebied van Ede wel dat er meer politiecontroles zijn.

In de keten

“Als je niet echt uitgaat, dan heb je geen Bob of geen taxi.” Dat is de eerste analyse van een keetbezoeker in Lunteren. “Je gaat dan op een verjaardag, in een keet, of op de vrijdagmiddagborrel zitten met het idee om twee of maximaal drie biertjes te drinken, maar dat worden er meer. Dan word je wat gemakkelijker en dan stap je toch in de auto.” Iemand anders valt in met de opmerking: “We hebben het uitgaan omgedraaid. Vroeger kwamen we bij elkaar thuis of in de keet, dan dronken we een paar biertjes en gingen dan om elf uur naar Hent of Ede Centrum. Maar nu alles om twaalf uur dicht gaat, gaan we vroeger uit, en daarna komen we terug in de keet en drinken nog wat. Iedereen gaat dan een andere kant op, taxi’s zijn er niet te krijgen dus ja, dan stap je toch maar in. Het is niet zo ver en er is toch bijna niemand op de weg.”

Ouders

“Mij kan je bellen tot drie uur ’s nachts en vanaf drie uur in de ochtend en dan haal ik zo nodig mijn dochter op, of breng ik een vriend of vriendin van haar thuis.” Was het commentaar van een vader van één van de jongeren bij een keet. “We hebben ook wel een bank of een logeerbed. Maar iemand die een paar biertjes te veel op heeft, die zit al in de auto voordat hij of zij heeft nagedacht over de vraag of dat nog wel kan.”

Zuipen moet je plannen

Anne Jan Odinga bezoekt als preventiewerker regelmatig keten: ‘Een campagne om mensen te vertellen dat ze moeten nadenken als ze dronken achter het stuur willen stappen, gaat niet werken. Iedereen, die wel eens een dronken man of vrouw heeft gezien, begrijpt dat de combinatie van dronken zijn en goed nadenken niet vaak voorkomt. Wat ouders en jongeren wel kunnen doen is samen nadenken over een planning voordat ze hun eerste biertje hebben genomen. “Moet ik morgen nog werken? Wil ik vanavond nog naar huis? Heb ik nog beloofd om iemand naar huis te brengen? Zijn er taxi’s? Wie kan mij op komen halen?” Maak een plan. Het plan om na een paar biertjes te stoppen met drinken mislukt veel te vaak.’

Politiecontroles

Chauffeurs in de gemeente Ede merken inmiddels ook al dat de politiecontroles in het buitengebied fors zijn opgevoerd. “Ik ben in de afgelopen weken al drie keer aan de kant gezet door de politie” Merkte een van de bezoekers van de Lunterse keet op die we bezochten.  De politie bevestigt dat beeld ook: Wijkagent Petra Winkel: “We hebben veel prioriteiten, maar deze is in de afgelopen tijd wel heel belangrijk geworden. We controleren zowel op snelheid als op alcohol en drugs achter het stuur. Het kost tijd, maar als we daar ongelukken mee kunnen voorkomen is dat het zeker waard. We hebben in de afgelopen periode als politie al te vaak slecht nieuws moeten brengen bij familieleden van verkeersslachtoffers.”

Wethouder Peter de Pater ziet het van dichtbij.

Als wethouder verkeer is Peter de Pater regelmatig in gesprek over maatregelen, ondertussen is hij ook zeer betrokken bij de gevolgen. “Het overkomt mij als wethouder regelmatig dat ik een van de hoofdrolspelers bij een ernstig verkeersongeluk ken. Ik zie de ontreddering bij twee families, van het slachtoffer en de veroorzaker. Een ongeluk stort twee families in de ellende. Er is mij alles aan gelegen om dat te voorkomen. Als gemeente plaatsen we borden, leggen we drempels aan, verlagen we de maximumsnelheid. We doen wat we kunnen maar kunnen het niet alleen. Daarom mijn oproep: zeg er wat van als je ziet dat een vriend(in), een collega of familielid appt achter het stuur. En waarom stap je in een auto terwijl je weet dat de bestuurder gedronken heeft? Spreek elkaar aan en maak duidelijke afspraken. Jongeren onderling, hun ouders, de dominee, leraren, verenigingen en bedrijven: we hebben iedereen nodig! Op die manier hoop ik op een mentaliteitsverandering die veel persoonlijk leed voorkomt.”

Maatregelen

Politie, verkeersdeskundigen, preventiewerkers en andere betrokken werken aan maatregelen om het aantal verkeersongevallen te verminderen.  Daarbij wordt zowel gekeken naar de weg, als naar de gebruiker. Er wordt al veel gedaan., zoals aanpassingen van de weg, verlaging van de snelheid, voorlichtingen voor ouders en jongeren, gesprekken in keten en bij sportverenigingen en publicaties. De komende maanden zijn er nieuwe acties te verwachten, daarover binnenkort meer.